KERAMOST, a.s. slaví 25 let

21.1.2019

Společnost KERAMOST, a.s. působí s tímto jménem od 1.1. 1994 a v letošním roce tedy slaví jubilejních 25 let úspěšného fungování na tuzemském i zahraničním trhu. Je klasickým představitelem české obchodní společnosti, která za použití bezodpadových technologií těží a zpracovává velmi kvalitní nerostné nemetalické suroviny z vlastních těžebních lokalit. Je od samého založení výhradně v držení českých vlastníků a úspěšně podniká pomocí českého kapitálu.

Vlastní surovinové zdroje

K dispozici má KERAMOST, a.s. vysoce kvalitní surovinu z naleziště severočeského hořečnato – vápenatého bentonitu z lokality Rokle, kde je intenzivně těženo od roku 1985, dále pak Černý vrch, Stránce a Braňany. Zásoby jsou odhadovány na dalších 500 let. Vzhledem ke specifickým potřebám jednotlivých oblastí využití bentonitu je kladen velký důraz na důsledně selektivní těžbu. V zahraničních lokalitách je společnost KERAMOST, a.s. vlastníkem lomu Lutila na Slovensku, které je nalezištěm s vysokým obsahem montmorillonitu (až 80 %).

Výrobkové portfolio

  • Slévárenské bentonity jsou jedním z pilířů výrobního programu akciové společnosti. Provoz Obrnice představuje nejvýznamnějšího producenta výrobků na bázi bentonitů v České republice a letos slaví již 50. výročí. V současné době nabízí KERAMOST, a.s. 16 základních druhů slévárenských bentonitů, které je možné dále upravovat či míchat dle technologických požadavků zákazníka.
  • Hrudkující steliva jsou dalším stěžejním produktem pocházející z bentonitové suroviny. Steliva se nabízejí jak pod vlastní značkou Benko či Mikeš, tak i v privátních obalech tuzemských i zahraničních řetězců. Výrobková řada je velmi variabilní jak do druhů barev, tak vůní či granulometrií.
  • Další suroviny, které akciová společnost KERAMOST nabízí jsou např. znělec, metakaolin či bentonitové vysoušedlo. Jejich uplatnění je často mezioborové a zahrnuje různé průmyslové, stavební či chemické aplikace.

Fakta a čísla

V současné době činí roční tržby za prodej všech produktů téměř 400 milionů Kč a roční produkce se pohybuje na úctyhodných 150 tisících tunách. V jednotlivých výrobních provozech i administrativní budově zaměstnává KERAMOST více než 200 zaměstnanců. Jako výrobce a dodavatel surovin prožívá KERAMOST, a.s. všechny výkyvy oborů, v nichž má své odběratele, avšak svojí flexibilitou a šíří sortimentu je eliminuje a nabízí nová řešení. Výrobkové portfolio společnosti svým složením zajišťuje stabilitu firmy, a tak její tržby za výrobky a služby jsou na trvalém vzestupu. Totéž se dá říci i o exportu, který činí 2/3 celkového obratu. Široký sortiment moderních produktů je neustále doplňován o inovace produktů požadovaných evropským trhem a představuje tak dobrou výchozí bázi pro budoucí období. Výrobky i systémy řízení kvality jsou certifikovány podle evropských norem, podnikatelské záměry jsou opřeny o mohutné zásoby vlastních kvalitních surovin, dlouholeté zkušenosti a invenci kompetentních odborníků. Za samozřejmost se považuje respektování zájmu zákazníka. V tuto chvíli je zcela jistě možné konstatovat, že se KERAMOST, a.s. řadí mezi přední lídry v oblasti evropského těžebního průmyslu.

25. výročí je ideální příležitostí k poděkování všem, kteří KERAMOST, a.s., na jeho cestě doprovází a bez nichž by se rekapitulace pětadvacetiletého působení na trhu nenesla v takto optimistickém duchu. Pevně věříme, že vstup do dalších let bude úspěšné pro nás, zákazníky i obchodní partnery akciové společnosti KERAMOST, a.s. Ne nadarmo je činnost v této společnosti charakterizována mottem: „…JSME VE FORMĚ“.

Ing. Zdeněk Vyskočil
generální ředitel KERAMOST, a.s.

KERAMOST, a.s. slaví 25 let

KERAMOST, a.s. slaví 25 let


Publikováno v kategorii Kočičí zajímavosti

© KERAMOST, a.s. 2012 | webdesign Karel Hejkal